Công ty cổ phần tư vấn xây dựng
và thương mại TQT

"Hợp tác cùng phát triển"

TƯ VẤN HỒ SƠ THANH QUYẾT TOÁN

STT NỘI DUNG PHẠM VI TQT PHẠM VI NHÀ THẦU
1 Gói dịch vụ: Tư vấn dịch vụ bóc tách khối lượng thanh quyết toán - Tập hợp, rà soát các HS nhà thầu đã thực hiện, kiểm tra đưa ra danh mục hồ sơ nhà thầu cần thực hiện
- Bóc tách khối lượng, lên hồ sơ giá trị thanh quyết toán
- Bóc tách khối lượng phát sinh (phục vụ làm phụ lục phát sinh và TQT - nếu có)
- Thay mặt nhà thầu nộp HS và bảo vệ với TVGS, Ban QLDA, phòng ban của CĐT
- Thực hiện lập và cung cấp các HS (HS pháp lý, BPTC, BV shop drawing, HS chất lượng, Nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công...)
- Bổ sung, hoàn thiện các HS trên theo yêu cầu của TQT và TVGS/ Ban QLDA/ CĐT
- Cung cấp các số liệu: số liệu khấu trừ, phạt, đã thanh toán tạm ứng, số liệu trắc đạc hiện trường... để phục vụ công tác lên giá trị HS thanh quyết toán
2 Gói dịch vụ: Tư vấn dịch vụ lập và hoàn thiện hồ sơ;  bóc tách khối lượng thanh quyết toán - Tập hợp, rà soát các HS nhà thầu đã thực hiện, kiểm tra đưa ra danh mục hồ sơ mỗi bên cần thực hiện
- Thực hiện các file mềm các HS, chuyển nhà thầu in trình ký các bên;
- Sửa đổi hoàn thiện HS theo cầu của TVGS/ Ban QLDA/ CĐT
- Bóc tách khối lượng, lên hồ sơ giá trị thanh quyết toán
- Bóc tách khối lượng phát sinh (phục vụ làm phụ lục phát sinh và TQT - nếu có)
- Thay mặt nhà thầu nộp HS và bảo vệ với TVGS, Ban QLDA, phòng ban của CĐT
- Cung cấp các HS hiện trạng (HS pháp lý, BPTC, BV shop drawing, HS chất lượng, Nhật ký thi công, bản vẽ hoàn công...)
- In ấn, nhân bản, ký tác các HS mà TQT lập/ sửa đổi/ bổ sung
- Cung cấp các số liệu: số liệu khấu trừ, phạt, đã thanh toán tạm ứng, số liệu trắc đạc hiện trường... để phục vụ công tác lên giá trị HS thanh quyết toán
3 Điều khoản thanh quyết toán hợp đồng dịch vụ - Giá trị HĐ dịch vụ = giá trị hợp đồng thi công (sau VAT) x tỷ lệ hợp đồng (thỏa thuận theo khung bảng trên)
- Giá trị quyết toán HĐ dịch vụ = giá trị quyết toán hợp đồng thi công (sau VAT) x tỷ lệ hợp đồng (thỏa thuận theo khung bảng trên)
icon icon