Công ty cổ phần tư vấn xây dựng
và thương mại TQT

"Hợp tác cùng phát triển"

Dự án: Nhà máy Nitto

Công ty TNHH NITTO Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn đầu tư từ Nhật Bản, với hoạt động thuộc về lĩnh vực sản xuất, gia công lắp ráp linh kiện điện tử, vật liệu phân cực dạng tấm và dạng lá. Dự kiến sau khi Nhà máy NITTO đi vào hoạt động sẽ góp tăng thu ngân sách cho tỉnh Bắc Ninh, giải quyết nhiều việc làm cho người lao động và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bắc Ninh; đồng thời giúp đưa Bắc Ninh trở thành một trong những tỉnh thu hút FDI đứng đầu cả nước.

icon icon